Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Camellia, cassia, chamaerops,

 

Camellia L kamélía, čajovník

Čeľaď Theaceae čajovníkovité

  • Meno Rastlina bola pome­novaná podľa brnenské­ho jezuitu Jiŕího Kamela (latinsky Camelius), ktorý tieto rastliny v 17. storočí popísal pri svojej misijnej ceste na Ďaleký východ. Japonskí a čínski záhradníci túto rastlinu pestovali od 6. sto­ročia v záhradách a vyšľachtili mnoho odrôd. Pre samurajov bol jednoduchý červený kvet Camellia japonica symbolom smrti a znovuzrodenia. V Číne symbolizujú jednoduché kvety priateľstvo, harmóniu a eleganciu. Do Európy bola privezená prvá rastlina v roku 1739 z Japonska. V roku 1792 boli z Číny privezené prvé plnokveté odrody. Kamélie boli v prvej polovici 19. storočia veľmi vyhľadávanou kvetinou na ozdobu plesových šiat. Na prichytenie kvetov boli vy­tvárané umelecky stvárnené držiačiky. Kvety sa dovážali z francúzskej Riviéry a z Talian­ska až do Petrohradu a iných európskych miest. Okolo roku 1850 sa už pestovalo viac než 500 rôznych druhov a odrôd, najobľúbenejšia bola Camellia japonica. Listy druhu Camellia sinensis, čajovník čínsky sa po­užívajú na výrobu čaju.
  • Rozšírenie Asi 200 dru­hov tohto rodu rastie v trópoch a subtrópoch vý­chodnej Ázie. Sú to kry alebo malé stromy s vytrvalými lesklými kožovitými listami.

Camellia japonica, kamélia ja­ponská je pôvodom z Japonska a Kórey, tam dorastá do výšky až 15 m. Vytvára hladký šedý kmeň, listy sú lesklé po obvode jemne vrúbkované u niekto­rých odrôd žlto panašované. Vyšľachtilo sa mnoho odrôd s rozdielnym tvarom a farbou kvetov. Najčastejšia je farba bie­la, krémová, odtiene červenej a ružovej farby. Kvety môžu byť i viacfarebné. Podľa tvaru kvetov sa odrody delia do šies­tich skupín - jednoduché, po­loplné, anemonkovité, pivon­kovité, ružokveté a veľmi plné. Jednoduché a poloplné kvety sú ozdobné taktiež svojimi tyčinkami. Rastliny vykvitajú v I.-IV, po odkvitnutí je rast­lina ozdobná svojimi listami a tvoriacimi sa púčikmi. Naj­staršiu kaméliu v ČR je možné vidieť v skleníkoch botanickej záhrady v Liberci.

  • Pestovanie Kamélie kvitnú v našich pod­mienkach v zimnom období a preto potrebujú dostatok svetla, teplotu 5-10 °C a vyššiu vzdušnú vlhkosť (je vhodné pravidelné rosenie). Teplota a vlhkosť by nemali kolísať, ináč hrozí opadávanie púčikov, ktoré sa založili už v lete. Po odkvitnutí je možné rastliny tvarovať rezom. Pre dobrý rast vyžaduje rastlina kyslý substrát. V letnom období by mala byť rastlina umiestnená na polozatienenom stanovišti v záhrade. Väčšina odrôd znáša poklesy teplôt pod bod mrazu a preto sa môžu do miestnosti preniesť až v dobe príchodu prvých mrazov. Závlaha mäkkou vo­dou musí byť výdatná hlavne v jarných mesiacoch. Potom rastlina prekonáva „letný kľud", závlaha a tiež prihnojovanie by sa malo až do začiatku augusta obmedziť. Rastlina ale nesmie preschnúť. Množí sa vyzretými odrezkami, ktoré však veľmi zle korenia a je vhodnejšie na­kúpiť mladé rastliny.

 

 

 

Cassia L kasia

Čeľaď Caesalpiniaceae sapanovité

  • Meno Pôvod tohto mena nie je známy, používali ho už starí Gréci.
  • Rozšírenie Asi 400 druhov tohto rodu rastie v trópoch a subtrópoch Juž­nej Ameriky, Ázie a Austrá­lie. Sú to na žlto kvitnúce kry a stromy s protistojne perovito zloženými listami.

Cassia didymobotrya pochádza z tropickej Afriky, kde dorastá do výšky 1,5-3 m. Mladé vet­vičky a listy sú jemne ochlpené. Nad 15-30 cm dlhými, perovito zloženými listami vyrastajú kvetné stonky ukončené strap­com jasne žltých kvetov, ktoré rozkvitajú postupne. Kvitne počas celého leta.

  • Pestovanie Cassia didy­mobotrya patrí medzi teplomilné druhy. Zo záhrady musí byť prenesená v dobe, keď teploty vonku začnú kle­sať pod 10 °C a taktiež pri pre­zimovaní na svetlom mieste by teplota nemala klesnúť pod 10 °C. V letnom období potre­buje výdatnú závlahu a umiest­nenie na výslnnom mieste na terase alebo zapustenie do trávniku či záhonu medzi letničky alebo trvalky. Po od­kvitnutí je nutné ostrihať dlhé kvetné stonky. Množí sa seme­nom, ale je vhodné odporučiť nákup mladých rastlín.

 

Chamaerops L palmička

Čeľaď Arecaceae arekovité

  • Meno vzniklo spojením gréckych slov chama i - nízky a rhops - ker.
  • Rozšírenie Len jeden druh tohto rodu ras­tie v južnej Európe a severnej Afrike.

Chamaerops humilis je krovitá až stromová palma. Rastie po­merne pomaly, do výšky asi 3 m. Pri báze kmeňa sa vyvíja množstvo dcérskych rastli­niek. Listy sú dlaňovito delené (vejárovité) s 70-100cm dlhými tŕnitými stopkami. U starších exemplárov vykvitá v VI.-VIII. metlinové súkvetie a neskôr sa vyvíja množstvo malých kôstkovíc.

  • Pestovanie Všetky palmy uvádzané v tejto knihe patria medzi chladnomilné druhy, ktoré môžu prezimo­vať i v pomerne tmavej miest­nosti bez závlahy pri teplote 0-5 °C. V teplejšom prostredí (10-15 °C) vyžadujú vyššiu intenzitu svetla a občasnú zálievku. V letnom období môžu stáť na plnom slnku a znášajú i vysoké teploty. Sú krásnym solitérom vhodným na terasy, trávniky, okraje ciest a pôsobia pekne i zapustené do letničkových záhonov. Množia sa po­merne ľahko semenami, ktoré sa majú pred výsevom namo­čiť na 24 hodín do teplej vody. Trvá jeden až dva roky, než na mladých rastlinách začnú vy­rastať typicky tvarované listy.