Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Agave, albícia, aloe,

 

Agave 

Čeľaď Agavaceae agávovité

 • Meno Grécke slovo agáve má význam nádherný, jas­ný, vznešený. Ide o ženské meno, ktoré nosila v gréc­kych bájach Kadmova dcéra. Tejto rastline ho dal botanik Linné. Indiánmi bola nazývaná margney alebo metl a Španieli, kto­rí ju priviezli do Európy, ju pomenovali cardon, pre jej pevné tŕne, ktoré sa po­užívali namiesto ihiel.
 • Rozšírenie Asi 220 dru­hov tohto rodu rastie v strednej Amerike (Mexiko). Sú to jednoklíčnolistové sukulentné rastliny vytvárajúce prízemné ružice dužinatých listov. Agáva vykvitá raz za svoj život, asi vo veku 40-60rokov. Z ružice vyrastie dlhá stonka zakončená súkvetím. Po odkvitnutí stará ružica odumrie, ale na jej báze sa vytvorí niekoľko dcérskych rastliniek.

Agave americana pochádza z Me­xika, ale dnes rastie divoko v Stredomorí, Španielsku i ďal­ších subtropických oblastiach. Do Európy bola privezená už okolo roku 1560. V svojej do­movine tvorí až 1,5m vysoké ružice s 2 m dlhými a 20 cm ši­rokými mierne previsnutými šedivozelenými ostnitými listami. Bolo vyšľachtených niekoľko odrôd s farebne pruhovanými listami. Kvety v súkvetiach na 3-8 m vysokej stonke majú žltozelenú farbu.

 • Pestovanie V zimnom ob­dobí jej vyhovuje svetlé a chladné miesto s teplotou okolo    5 °C s minimálnou zálievkou. Prevlhčenie substrátu v zimnom období môže spô­sobiť uhynutie rastliny. V let­nom období vyžaduje slnečné miesto a znesie i pomerne vysoké teploty a niekoľkodenné vynechanie zálievky. Množí sa dcérskymi rastlinkami. Rast­linu je možné umiestniť na terasu na južnej strane domu, zapustiť do záhonu so sucho­milnými trvalkami, inými sukulentami alebo ako dominantu do letničkového záhonu.

 

 Albícia

Čeľaď Mimosaceae citlivkovité

 • Meno Rastlina bola pome­novaná podľa talianskeho prírodovedca Gavaliera Fillippa del Albizzia, kto­rý v roku 1749 začal pes­tovať druh Albizia julibrissin ako okrasnú rastlinu.
 • Rozšírenie Asi 150 dru­hov tohto rodu rastie v trópoch a subtrópoch Af­riky, Ázie a Austrálie. Sú to opadavé kry alebo stromy s perovito zloženými listami, s kvetmi v súkvetiach a remeňovitými strukmi.

Albizia julibrissin je najčastejšie pestovaným druhom, ktorý prirodzene rastie v Iráne, Pa­kistane, Číne, Japonsku a inde v subtropickej Ázii. Vo voľnej pôde dorastá do výšky 5-8 m. Perovito zložené listy sú zlo­žené z drobných podlhovas­tých lístočkov, ktoré sa k sebe večer pritlačia a ráno sa znova rozprestrú. Na zimu opadá­vajú. Súkvetia zložené z kviet­kov s výraznými ružovými ty­činkami rozkvitajú v VI.-VIII.

 • Pestovanie Albíciu je možné počas zimy uchovávať v tmavej miest­nosti kde sa teplota pohy­buje od 0-5 °C prakticky bez závlahy, pretože v tej dobe nemá listy. V záhrade môže ostať až do príchodu prvých mrazov. V lete by nemal byť substrát prevlhčený, vyžaduje dobrú drenáž. Ak dorastie rastlina do príliš veľkých roz­merov, je možné previesť na jar spätný rez. V lete jej vyhovuje slnečné alebo mierne za­tienené, ale teplé stanovište. Môže sa zapustiť do trávniku, záhonu alebo postaviť na iné miesto v záhrade, kde bude mať dostatok priestoru. V najteplejších častiach nášho štátu sa niekoľko rastlín pestuje tr­valo na vonkajšom stanovišti. Vyžadujú však dobrú ochranu proti mrazom. Množia sa po­merne ťažko, semenom. Lepší je nákup mladých rastlín.

 

Aloe

Čeľaď Liliaceae ľaliovité

 • Meno Aloa vzniklo z arab­ského slova alloeh - lesklý, trpký. Už od staroveku bolo využívané v lekár­stve a k získavaniu von­ných látok. V renesanč­nom Taliansku bola aloa pestovaná v záhradách a na okrasu i kvôli svojím liečebným účinkom. Bola známa Aloe arborescens a Aloe vera. Za alou bola považovaná taktiež agáva, ktorá bola nazývaná aloa america - bodľavá aloa.
 • Rozšírenie Asi 450 dru­hov tohto rodu rastie v trópoch a subtrópoch stred­nej Afriky, južnej Afriky, Madagaskaru a Arabského polostrova. Ružice dužnatých listov postupným prirastaním vytvoria rôzne dlhý kmienik. Na dlhých lysých stonkách vykvitá strapcovité súkvetie rúrkovitých kvetov.
 • Aloe arborescens, aloa stromčekovitá pochádzajúca z južnej Afriky, Kapska, Natalu sa pes­tuje najčastejšie. Úzke šabľovité listy sú po obvode vrúbkované. Rastlina rýchlo rastie, vytvára kmienik a množstvo dcérskych rastliniek.
 • Aloe vera, aloa pravá pochádza z Arabského polostrova, tam môže vytvoriť až 0,5 m vysoký kmeň. Kopijovité zašpicatené modrozelené listy v ružici sú až 0,5m dlhé a 8 cm široké. Kvety má žlté.
 • Pestovanie V období zimy vyhovuje rastli­nám svetlé miesto s teplotou 5-10 °C. Závlaha môže byť mi­nimálna. Nedostatok vody sa prejaví zvraštením pokožky listov. Ani v letnom období by nemal ostať substrát v nádobe dlhodobo prevlhčený, ale závlaha by mala byť pravidelná. Miluje výslnné a teplé stano­vište, ale úpal jej neprospieva. Môže sa aj s kvetináčom zapus­tiť do suchomilných častí v zá­hrade alebo ho umiestniť do skupiny s inými sukulentami. Ak je kmienik pod ružicou už príliš vysoký, je možné rastlinu zrezať a vrchol s listami zasa­diť do piesčitého substrátu, kde znova zakorení. Množí sa dcérskymi rastlinkami alebo výsevom semien.