Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Rez a tvarovanie kvetov

Rez a tvarovanie kvetov

Cieľom rezu a tvarovania rastlín je dosiahnuť pre náš účel vhodného tvaru a veľkosti rastliny a podporiť jej zdravý rast a kvitnutie. U rastlín kvitnúcich na mladých výhonoch je každo­ročný rez zárukou bohatého kvitnutia. Väčšina krovito rastúcich rastlín na starších drevnatých častiach výhonov stráca listy a rastlina potom vyzerá nevzhľadné, zmladenie jej môže vrá­tiť pekný vzhľad. Pravidelný rez nám taktiež umožní pestovať rastliny, ktoré by sa nám vďaka svojím normálnym rozmerom do záhrady ne­vošli. Tento typ rezu sa má robiť najlepšie na jar, pred začiatkom intenzívneho rastu rastliny napr. u ibištekov (Hibiscus), podslnečníkov (Abutilori) to môže byť už vo februári alebo začiatkom marca. Pomocou ostrých nožníc sa odstráni väčšia časť výhonov z minulého roku. Na rastline môže zo­stať minimum listov, pretože púčiky na vetvách rýchlo vypučia. Odstránia sa takisto všetky su­ché a poškodené výhony. Niekedy je nutné rast­linu ostrihať čiastočne už na jeseň, aby sa vošla do priestoru na prezimovanie. Tento rez by ne­mal byť tak radikálny, aby bolo možné rastlinu na jar ostrihať znova, pretože v zimnom období narastú z púčikov len slabé, málo olistené vý­hony. U paliem je vhodné postupne odstraňovať spodné, žltnúce listy. To je možné robiť počas celého roka. Počas celého roka sa odstraňujú taktiež poškodené a nevhodne rastúce časti u ostatných druhov rastlín.

Tvarovaním nazývame menej radikálne a čas­tejšie zásahy do tela rastliny s cieľom dosiahnuť požadovaného tvaru. Dôležité je tvarovanie hlavne u mladých rastlín. Zaštipovaním kon­cov výhonov dôjde k ich rozvetveniu, rastlina zhustne a získa pravidelný tvar. Veľmi obľúbené sú stromčekové tvary rastlín. Aby sme získali rastlinu požadovaného vzhľadu, je nutné najskôr vypestovať kmienik na potrebnú výšku. K tomu je nutné použiť ešte nezaštipnutú mladú rastlinu s rovnou stonkou. Stonka sa vyviaže k tyčke, nechá sa rásť do výšky a zospodu sa postupne odstraňujú vypučané postranné výhony. Po­stranné výhonky sa vždy nechajú trochu narásť, aby látky vyrobené v ich listoch mohli podporiť rast budúceho kmienika. Ak je kmienik dostatočne vysoký, jeho vrchol sa zaštipne a z vypučaných výhonov sa vypestuje budúca korunka.

Svojich priaznivcov si stále zachovávajú vždyzelené kry tvarované do najrôznejších geometrických tvarov. Z exotických rastlín v ná­dobách je pre tento druh tvarovania vhodný predovšetkým vavrín (Laurus) a myrta (Myrtus). Aby si rastliny udržali požadovaný tvar, je nutné ich výhony skrátiť minimálne dvakrát ročne, na jar po vyrastení nových výhonov a na prelome júla a augusta (alebo podľa po­treby). Pri reze je vhodné použiť šablónu alebo motúz, aby bol tvar pravidelný.

Liany a rastliny vytvárajúce dlhé výhony je po­trebné vyväzovať ku konštrukciám vyrobeným najčastejšie z kovu alebo dreva. Napr. mučenka (Passiflora) býva zaplietaná do konštrukcie v tvare kruhu alebo pyramídy, výhony bugenvilei (Bougainvillea) je možné vyväzovať k latkovým mrežiam rôzneho tvaru a veľkosti, takisto citrusy bý­vajú pestované vyviazane ku konštrukciám, aby sa ich vetvy nelámali pod ťarchou plodov.