Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Matthiola,černuška, petúnka,

Matthiola R. Br. fiala

Čeľaď Brassicaceae kapustovité

 • Meno - Tento rod bol po­menovaný podľa rene­sančného lekára a bota­nika P. O. Matthioliho, autora svetoznámeho herbára.
 • Rozšírenie -  55  druhov rodu Matthiola v Stredomorí, západnej Európe a Mikronézii.

Matthiola incana, fiala sivá, fiala letná, levkoja pochádza z juho­západnej Európy, Malej Ázie, severnej Afriky a Kanárskych ostrovov. V záhradách sa pes­tovala už v 16. stor. Je to silná až 80 cm vysoká rastlina s pre­tiahnutými sivo plstnatými listami a stonkami. Na konci stonky kvitne strapcovité kvetenstvo jednoduchých alebo plných kvetov vo všetkých farbách okrem modrej. Kvety príjemne voňajú. Kvitnú v pr­vej polovici leta.

Matthiola longipetala je málo známa. Naše staré mamy, ju nazývali míťoľ a pestovali ju na záhradke pod oknami. Na tej­to cez deň celkom nevzhľad­nej rastline, večer rozkvitá množstvo drobných kvietkov vydávajúci ch veľmi intenzív­nu vôňu.

 • Pestovanie -  Matthiola in­cana sa vysieva už vo februári do debničiek. Seme­no klíči pri teplote 18 °C. Na malých klíčiacich rastlinkách je možné poznať, či budú rastliny plnokveté. Keby sa znížila semenáčikom teplota na 10-12 °C, lístky plnokvetých rastlín získajú nažltlú farbu, rastliny s jednoduchými kvetmi zosta­nú zelené. Jednoducho kvitnú­ce rastliny môžeme z debničky odstrániť. Prepichané sadenice sa môžu z debničky vysadiť na záhon už v polovičke 4. m.. Matthiola longipetala sa môže v 4. m. vysiať priamo na záhon.
 • Použitie - Vysoké odro­dy Matthiola incana (až 80 cm) vytvárajú spravi­dla len jeden výhon a pestujú sa špeciálne pre rez kvetov. U polovysokých odrôd (40-50cm) sa stonka nad zemou bohaté rozvetvuje a na jednej rastline vykvitá niekoľko kvetenstiev. Tieto odrody sa pou­žívajú k rezu i na výsadbu do letničkových záhonov. Nízke odrody (20-30cm) sa vysá­dzajú do nádob a na záhony spolu s inými letničkami.

 

Nigella L černuška

Čeľaď Helleboraceae čemericovité

 • Meno - Pomenovanie tohto druhu bolo, odvo­dené z latinského slova nígellus - načernalý. Čierne semená niekto­rých druhov sa používa­jú ako korenie
 • Rozšírenie - Rod zahŕňa približne 20 druhov rastúcich v Stredomorí, Zá­padnej a strednej Ázii.
 • Nigella damascena, černuška da­mascénska pochádza zo Stredomoria a v záhradách sa pestu­je od 16. stor. Z vrúbkovanej stonky vyrastajú jemné peristé listy. Stonky sa rozvetvujú a sú ukončené jednoduchým alebo poloplným kvetom. Kvety sú modré, ružové fia­lové alebo bielej farby rýchlo odkvitajú a na ich mieste sa vyvíjajú nápadné oválne me­chúriky (semenníky). Rastlina dorastá do výšky 30-50 cm.
 • Nigella orientalis, černuška východná pochádza z Malej Ázie. Dorastá do výšky až 60 cm a je ozdobná pre­dovšetkým lievikovitými semenníkmi. Kvety sú ne­nápadné zelenožlté.
 • Pestovanie - Se­meno černušky sa vysieva priamo na trvalé stanovište od 3.-4 m. Postup­ným výsevom získate stále kvitnúce a plodiace rastliny. Mladé sadeničky je vhodné pretrhať na vzdialenosť 15 cm.
 • Použitie - Semenníky všetkých uvedených druhov sa zbierajú a sušia. Kvety a semenníky černušky damascénskej sa môžu použiť k rezu v čerstvom stave. Táto černuška je krásna tiež v pria­mo vysievaných záhonoch, ktoré oživí svojou jemnou stavbou.

 

Petunia Juss. petúnka

Čeľaď Solanaceae ľuľkovité

 • Meno - Pomenovanie tohto rodu bolo odvodené od brazílskeho mena petun, ktorým bol označovaný tabak, ktorému sú petúnie podobné.
 • Rozšírenie - Asi 60 dru­hov rodu petúnka rastie v tropických oblastiach Južnej Ameriky. V záhradách sa od počiatku 19. stor. pes­tuje pod názvom petúnka x hybrida, kríženec niekoľkých planých druhov.

Petúnka x hybrida, petúnka krí­žená má stonky i okrúhle lis­ty ochlpené a jemne lepkavé. Lievikovité kvety rozkvitajú po celé leto. Petúnia má stov­ky odrôd líšiacich sa od seba rastom, farbou a veľkosťou kvetov. Kvety môžu byť jed­noduché, poloplné aj plné s rôzne zvlnenými okrajmi. Farebná paleta je nesmierne bohatá a zahŕňa všetky bežné farby, kvety môžu byť aj viac­farebné. Pestujú sa odrody s veľkým množstvom malých kvetov (multiflora) a odrody s veľkými kvetmi, ktorých však na rastline rozkvitá menej (grandiflora). Dnes sú obľúbené predovšetkým odrody s dlhými prevísajúcimi výhonmi (pendula) a od­rody nízkeho kríčkovitého vzrastu.

 • Za petúniu je niekedy omy­lom považovaný tiež druh Cal­librachoa x hybrida ponúkaný v obchodoch pod označením „ Million Bells ". Jeho kvety sú drobné v odtieňoch ružovej oranžovej alebo bielej farby. Slabé výhonky prevísajú.
 • Pestovanie - Drobné se­meno sa vysieva v 2. m. do debničiek, semeno sa jemne zasype až vo chvíli, kedy začína klíčiť. Predpestovanie je nároč­né, rastliny sa musia dva razy prepichovať alebo hrnkovať, lepšie je sadenice si nakúpiť. Sadenice sa vysádzajú na von­kajšie stanovište po 15. 5.
 • Použitie - Petúnky sú obľúbenou kvetinou okenných hrantíkov a záves­ných kvetináčov. Nízke kom­paktné odrody sa vysádzajú do kobercových záhonov a na obrubníky. Najmä rastliny v kvetináčoch vyžadujú pravi­delné prihnojovanie.