Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Gazania, gomphrena, slnečnica,

 

Gazania Gaertn. gazania

Čeľaď  astrovité

 • Meno - Rod bol pomeno­vaný podľa významné­ho renesančného učen­ca Theodora de Gaza (1393-1478).
 • Rozšírenie -  16 druhov tohto rodu rastie pre­važne v južnej Afrike, odkiaľ boli niektoré druhy dovezené do Európy už v 15. storočí. Ich pestovanie sa však príliš nerozšírilo a medzi vyhľadá­vané letničky sa dostali až v 20. storočí. V záhradách sa pestuje v domovine vytrvalý druh Gazania rigens.

Gazania rigens (syn. Gazania splendens), gazania žiarivá vy­tvára prízemnú ružicu kopijovitých listov, ktoré môžu byť celookrajové alebo hlboko vy­krajované, na vrch nej strane sýtozelené, na spodnej striebristo plstnaté. Niektoré od­rody majú striebristo plstnaté celé listy. Kvety sú preto de­koratívne i mimo dobu kvetu. Úbory vykvitajú po jednom na pevných bezlistých ston­kách. Veľké jazykovité kvety môžu mať bielu, žltú, oranžo­vú alebo ružovú farbu s tma­vou škvrnou. Úbor rozkvitá len za plného slnka, večer sa uzatvára.   Rastlina  dosahuje v kvete výšku 25-35 cm.

 • Pestovanie - Semená sa vysievajú do debničiek v 3. m. , vzídené kvetiny sa prepichujú a môžu sa aj vysa­diť do malých črepníkov. Sa­denice sa vysádzajú na záhony na vzdialenosť 20-30 cm. po 15. 5. Rastliny po za korenení dobre znášajú sucho.
 • Použitie  - Gazania je výbornou letničkou do debničiek a iných nádob. Vysadzuje sa tiež do koberco­vých záhonov, na obruby a do skaliek.

 

Gomphrena L qomfrena, láskavcovka

Čeľaď  láskavcovité

 • Meno  - Menom Gromphaena nazval už Plinius jeden druh láskavca. Botanik Linné toto meno upravil na Gomphrena a pome­noval im príbuznú rast­linku
 • Rozšírenie  - Asi 100 dru­hov tohto rodu rastie v juhovýchodnej Ázii, Austrá­lii a v trópoch Južnej Ameri­ky.
 •  V záhradách sa dnes pestu­jú dva jednoročné druhy.

Gomphrena globosa, gomfréna guľovitá pochádza z Južnej Ameriky. Je to husto vetvený kompaktný krík, ktorý do­rastá výšky 15-30 cm. Guľo­vité kvety majú bielu, tmavo fialovú, svetlo ružovú alebo červenú farbu.

Gomphrena haageana, gomfréna haagska riedko rozvetvená kvetina dorastajúca do výšky 4O cm. Jemne ochlpená ston­ka s kopijovitými listami je zakončená guľovitým kvetenstvom jasne červenej farby, pochádza z Mexika.

 • Pestovanie - Semená sa vy­sievajú v 3. m. do deb­ničiek. Prepichané sadenice sa vysádzajú na záhony po 15. 5. na vzdialenosť 25-3O cm.
 • Použitie  - Pestrovky   sa pestujú    hlavne    pre zber kvetov, ktoré sa sušia. Veľmi zaujímavo však pôsobia aj v zmiešaných letničkových záhonoch. Nízke kompaktné odrody druhu Gomphrena globosa sa môžu tiež vysádzať do nádob.

 

Helianthus slnečnica

Čeľaď  astrovité

 • Meno - tohto rodu je zlo­žené z dvoch gréckych slov helios - slnko, a anthos - kvet, (sl­nečný kvet). Pre svoju schopnosť otáčať kvety za slnkom boli slneč­nice vo svoje vlasti po­važované za posvätné rastliny.
 • Rozšírenie - Asi 50 dru­hov rastie na americ­kom kontinente a sú tu od pradávna pestované ako úžit­kové rastliny. V záhradách sa dnes pre okrasu pestujú jak trvalé rastliny tak jednoročný druh Helianthus annuus.
 • Helianthus annuus, slnečnica ročná' pochádza zo Severne Ameriky. Do Európy bola do­vezená v 16. stor. a už P. O. Matthioli píše vo svojom herbári, kvet slnečný je už takmer všade u nás v záhra­dách i za oknami obyčajný. Výška d nes pestovaných od­rôd sa pohybuje medzi 30-250 cm. Silná stonka a veľké striedavé listy sú drsné, na konci stonky vykvitá buď jeden veľký úbor, alebo sa stonka rozvetvuje a na rastli­ne vykvitá postupne niekoľ­ko úborov. Väčšinou sa úbor skladá z tmavého, alebo žlté­ho terča a niekoľkých radov obvodových jazykovitých kvetov v odtieňoch žltej, oranžovej a hnedej farby. Na trhu sú i plnokveté odrody
 • Pestovanie - Pomerne veľké semeno sa vysie­va koncom 4. m. na záhony. Semeno je tiež možné vysie­vať do malých črepníkov a koncom mája vysadiť rastli­ny na záhon na vzdialenosť 30 - 50 cm, podľa odrody. K rast­linám s veľkými ťažkými úbor­mi je vhodné umiestniť pod­poru. Rastliny sú náročné na dostatok vlahy a živín v pôde. Môžeme odporučiť pravidel­né prihnojovanie.
 • Použitie - Vysoké odrody sa používajú ako výraz­né solitéry, nižšie odrody sa vysádzajú do pestrých letničkových záhonov a tiež nádob. Kvety vo váze majú dobrú tr­vanlivosť, ale často uvoľňujú množstvo peľu.