Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Karafiát, horčičník, slncovka,

Dianthus L klinček

Čeľaď Caryophyllaceae klinčekovité

 • Meno - vzniklo spojením dvoch gréckych slov dios - božský a anthos - kvet. Klinček mal byť darovaný ľuďom bohmi. V stredo­veku bol považovaný za symbol Ježiša Krista.
 • Rozšírenie - Viac než 300 druhov tohto rodu rastie v Európe, Ázii a sever­nej Afrike. Mnoho druhov sa pestuje v záhradkách ako tr­valky a dvojročné rastliny.

Dianthus barbatus, klinček brada­tý pochádza pravdepodobne z horských oblastí Pyrenejí, Karpát, a Balkánu. V záhra­dách sa pestuje viac než 400 rokov. Na stanovišti vytrváva niekoľko rokov, ale spoľah­livo kvitne len druhý rok po siatbe, a preto sa pestuje ako dvojročná kvetina. V roku výsevu vytvára kvet prí­zemnú ružicu bledozelených lesklých listov. Po úspešnom prezimovaní vyrastajú z ruži­ce kvetné stonky s výraznými kolienkami a striedavými listami. Kvetenstvo (okolík), je zložené z množstva drobných jednoduchých kvetov často viacfarebných. Farebná pale­ta zahŕňa odtiene červenej, ružovej, fialovej a bielej farby. Kvety kvitnú v 5.-7. m. V kve­te dosahujú rastliny výšky 20-50cm, tie ktoré sú určené špeciálne k rezu, môžu mať kvetné stonky dlhé až 80 cm.

Dianthus caryophyllus, klinček záhradný pochádza z južnej Eu­rópy, kde rastie ako trvalka. U nás sa pestuje ako letnička alebo dvojročná kvetina. Pri dvojročnom pestovaní narastie v prvom roku listová ružica úzkych sivozelených listov, ktorá prezimuje. Na jar vyras­tajú kvetné stonky vysoké 30-40 cm, zakončené niekoľkými jednoduchými alebo plnými kvetmi v bielej, ružovej, čer­venej alebo žltej farbe. Kvety vydávajú typickú vôňu, kto­rá pripomína vôňu klinčeka (Caryophyllus aromatica). Podľa nej dostal tento klinček svoje druhové meno. Kvety kvitnú v 6. a 7. m. Kvety môžu, pri priaznivom priebehu zimy, rásť na pozemku aj niekoľko rokov. Pri jednoročnom pestovaní sa semená vysievajú už v 2. m. v skleníku. Kvetuschopné rastliny je možné dopestovať do konca 5. m.

Dianthus chinensis, klinček čín­sky pochádza z Číny a Japon­ska, kde sa oddávna pestoval ako okrasná rastlina. Nízke odrody určené pre výsadbu na záhony dorastajú do výš­ky 15-20 cm, odrody vysoké 30-40cm je možné použiť tiež k rezaniu. Kvetina vytvá­ra pravidelný trs jemných sto­niek ukončených množstvom jednoduchých, poloplných aj plných kvetov. Okraje kvetných plátkov môžu byť hladké alebo rostrapkané. Kvety sú viacfarebné v odtieňoch čer­venej, ružovej a bielej farby. Kvitnú bohaté po celé leto. Pestujú sa ako letničky.

 • Pestovanie -  Druhy pes­tované ako dvojročné sa vysievajú v 5. a 6. m. do pareniská alebo na starostlivo pripravené vonkajšie záhony, vzídené rastliny sa vyjednotia alebo prepichajú a vyrastené sadenice sa v 8. m. vysadia na trvalé stanovište. Pred zimou je vhodné rastliny chrániť po­krývkou z čečiny. Sú vyhľadá­vanou pochúťkou pre zajace, a preto by mal byť pozemok dobre oplotený. Klinček - ka­rafiát sa pri jednoročnom pestovaní vysieva v 2. m. a klin­ček čínsky v 3. m. do debni­čiek. Po prepichaní sa rastliny vysadzujú v priebehu 5. m. na trvalé stanovište v záhrade.
 • Použitie - Klinčeky sa pestujú predovšetkým pre rezanie pomerne trvan­livých kvetov. Nižšie a kom­paktné odrody sa vysádzajú tiež do pestrých kobercových záhonov, skaliek a nádob.

 

Erysimum L (syn. Cheiranthus) cheirant, horčičník

Čeľaď Brassicaceae kapustovité

 • Meno- Pôvodné meno vzniklo z arabského slova kheiri či kairi - voňavý. Dnes toto slovo zostalo aspoň v druhovom názve najznámejšieho druhu.
 • Rozšírenie -   12   druhov tohto rodu rastie v Stredomorí a východnej Ázii.

Erysimum cheiri (syn. Cheiranthus cheirí) cheirant voňavý, zimná fiala pochádza zo Stredomoria a v eu­rópskych záhradách sa pestuje od staroveku. V domovine je vytrvalý, ale u nás sa pestuje ako dvojročná rastlina, Tento polokrík (spodná časť stonky drevnatie) dorastá do výšky až 70 cm. Listy má podlhovasté celokrajné a lesklé. Na konci stoniek rozkvitá strapcovité kvetenstvo, zložené z štvorpočetných väč­šinou jednoduchých kvietkov, existujú i plnokveté odrody. Farba kvetov je v odtieňoch žl­tej, oranžovej, hnedočervenej, fialovej a bielej. Kvety rozkvita­jú v 5.-6. m. a výrazne voňajú.

 • Pestovanie - Vysieva sa v 6. mesiaci do pare­niská alebo na záhon. Prepichané sadenice sa vysádzajú na trvalé stanovište v 9- mesiaci na vzdialenosť 30-40 cm. Je náročnejšie na živiny, dôležité je organické hnojenie.
 • Použitie - Odrody vytvá­rajúce jeden výhon sa používajú len k rezu. Bohato rozkvitajúce odrody sa vysá­dzajú na letničkové a trvalkové záhony, môžu sa použiť tiež ku zberu kvetov a výsadbe do nádob. Ide o typickú kvetinu dedinských záhradiek.

 

Eschscholzia Cham. slncovka

Čeľaď Papeveraceae makovité

 • Meno  - Tento rod bol po­menovaný na počesť v Nemecku pôsobiace­ho botanika, J. Friedricha Eschscholtza (1793 -1831).
 • Rozšírenie  - 10 druhov tohto rodu rastie na západe Sever­nej Ameriky. V záhradách sa pestuje druh Eschscholzia californica.

Eschscholzia californica, slncov­ka kalifornská (kalifornský máčik) sa stal kvetinovým symbolom štátu Kalifornia, z ktoré­ho pochádza. Táto rastlina s jemnou stavbou dorastá do výšky 80 cm. Pestujú sa však skôr nižšie odrody. Na ston­kách vyrastajú hlboko delené sivozelené listy s nitkovými výkrojmi a jednoduchými ale­bo plnými kvetmi. Prvé kvety rozkvitajú v 6. m. a rastlina kvitne až do jesene. Kvety v jasne žltých, oranžových, bielych a ružových odtieňoch sú otvorené len za plného sln­ka medzi 10.-16. hodinou. Plo­dom je nápadná tobolka.

 • Pestovanie - Semeno sa vysieva v 3. a 4. m. priamo na stanovište, pretože kvety zle znáša­jú presadzovanie. Často sa v záhrade sami vysemeňujú. Veľmi dobre znášajú sucho.
 • Použitie - Slncovka  nachádza svoje uplatnenie ako v pestrých letničkových záhonoch tak na skalkách, svahoch, suchých múrikov a stepných partiách v záhrade.