Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Clarkia Pursch, Cleome, Delphinium , Ostrôžka,

Clarkia Pursch (syn. Godetia) klarkia

Čeľaď Oenotheraceae pupaľkovité

 • Meno - Rod bol pomenova­ný podľa anglického ka­pitána a zberateľa kvetín W. Clarka, ktorý sa okolo roku 1806 zúčastnil prí­rodovednej výprav}' do Skalnatých hôr.
 • Rozšírenie  - Do tohto rodu boli podľa nového zaradené kvety zo zrušeného rodu Godetia žiarivka. Obsa­huje dnes teda asi 50 druhov, ktoré rastú v Severnej a Južnej Amerike. V záhradách sa naj­častejšie pestuje Ciarkia pulchella a Ciarkia amoena (syn. Godetia grandiflora).

Ciarkia amoena (syn. Godetia grandiflora), klarkia žiarivá, veľ­kokvetá je bohato rozvetvená kompaktná kvetina, dorastajú­ca do výšky 20-40 cm. Hladké stonky sú husto porastenej striedavými kopijovitými lis­tami a zakončené strapcom štvorpočetných  jednoduchých, alebo plných kvetov. Kvety v bielej, ružovej a červe­nej farbe rozkvitajú postupne v priebehu šiestich až ôsmych týždňov. Ide o hybrid, ktorý vznikol krížením niekoľkých amerických druhov.

Ciarkia pulchella (klarkia pekná) je často tiež pomenovaná ako Ciarkia elegans klarkia pôvab­ná. Krížením týchto druhov pravdepodobne vznikli dnes pestované odrody. Sú to jem­ne rozvetvené, vzpriamené až 50 cm vysoké kvety. Z pod striedavých listov vyrastajú väč­šinou plnokveté kvety vo farbe ružovej, červenej, alebo bielej. Kvitnú pomerne krátko  (asi 6 týždňov), ale po skrátení vý­honkov rastlina opäť rozkvitá.

 • Pestovanie - Semeno sa vysieva koncom 3. m. do debničiek, veľmi jemne sa zasype, lebo len pritlačí na povrch substrátu. Prepichané rastlinky sa vysádzajú po 15. 5. na záhony na vzdialenosť 25-30 cm.
 • Použitie  - Kvety sa vy­sádzajú  do  pestrých letničkových a trvalkových zá­honov a medzi kríky. Môžu sa tiež použiť k rezu a k výsadbe do väčších nádob.

 

Cleome L. kLeoma

Čeľaď Capparaceae kaparovité

 • Meno - Tento kvet po­menoval botanik Linné. Meno prevzal zo star­ších prírodovedných spisov.
 • Rozšírenie  - Asi 150 dru­hov rodu rastie v tro­pických oblastiach strednej Ameriky a severnej Afriky. V záhradách sa pestuje druh Cleoma hassleriana.

Cleoma hassleriana, kleoma tŕnitá pochádza z Brazílie a Argen­tíny. Dávnejšie bola chybne nazývaná Cleoma spinosa, čo je iný druh rastúci v Mexi­ku. Na prvý pohľad pôsobí veľmi exoticky. Dorastá až 150 cm a ostnatý stromček je ukončený strapcom kvetov na dlhých stopkách. Ružové alebo biele kvety s dlhými tyčinkami rozkvitajú postup­ne celé leto a po od kvitnutí sa na ich mieste vyvíjajú ná­padné dlhé šešule. Rastlina je teda ozdobená kvetmi, plodmi a tiež listami, ktoré sú veľké, dlanito delené.

 • Pestovanie -  Vysieva sa v 3. m. do debničiek (hrantíkov). Prepichané sadenice sa vysádzajú na slnečné teplé miesto po 15.5. vo vzdialenosti 40-50 cm.
 • Použitie  - Struky sa uplat­nia v skupinách na pes­trých letničkových záhonoch a medzi skupinami kríkov. Po­užíva sa i na rezanie.

 

Consolida (DC.) Gray (syn. Delphinium) ostrôžka

Čeľaď Helleboraceae čemericovité

 • Meno -  Kvety tohto rodu boli dlho počítané medzi Delphinium, teda stračonôžky a pod týmto ná­zvom boli pestované už v staroveku. Ich kvet pri­pomínal starým Grékom tvar tela delfína (delphinion). Ostrôžky (Consolida) sú druhy jednoroč­né, zatiaľ čo stračonôžky sú vytrvalé a líšia sa tiež stavbou kvetu.
 • Rozšírenie -  Asi 40 dru­hov rodu Consolida rastie prirodzene v Stredomorí a v Ázii. V záhradách sa pes­tujú dva podobné druhy.

Consolida ambigua (syn. Delphinium ajacis), ostrôžka záhradná pochádza zo Stredomoria. Do­rastá do výšky 100 cm, dnes sa pestujú prevažne plnokveté odrody, k rezu. Z riedko roz­vetvenej stonky vyrastajú jem­ne strapkaté listy a štíhly stra­pec kvetov vo farbe modrej, fialovej ružovej a bielej.

Consolida regalis (syn. Delphinium), ostrôžka poľná je našim domácim druhom a v záhradách sa pestujú jej veľkokveté a plnokveté odrody vo far­bách modrej, fialovej, ružovej a bielej. Je podobná predchá­dzajúcej.

 • Pestovanie - Semeno sa vysieva priamo na po­zemok už v 3. a 4. m. Vhodný je tiež jesenný termín v 10. m. Na jeseň vysiate rastliny sú sil­nejšie a skôr kvitnú.
 • Použitie - Ostrôžky sú vďačnou súčasťou letničkových zmesí pre priamy výsev, v pestrých záhonoch sú veľmi pôsobivé, ale kvitnú pomerne krátku dobu. Kvety sa používajú k rezu a tiež k su­šeniu.
 • Z vytrvalých stračonôžok sa ako letnička pestuje druh Delphinium grandiflorum - stračonôžka veľkokvetá. Má veľké sýte modré kvety v riedkom strapci. Vysoké odrody sa po­užívajú k rezu, nízke odrody do pestrých letničkových zá­honov.