Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Pokračovanie vývoja floristiky, alebo donáška kvetov v stredoveku a období renesancie v Európe

S pádom rímskej ríše zabudnutím na reč kvetov, nastúpili nové časy. Stredoveká kresťanská cirkev považovala využívanie kvetov  vo svetskom živote za hriech. Mohli slúžiť iba k oslave Boha, Panny Márie a svätých. Využívanie rastlín sa povoľovalo len v medicíne, preto sa kvety a byliny pestovali hlavne v kláštorných záhradách.

Donáška kvetov do podnikov palácov alebo na olimpíjske pódia stratila svoj význam a presunula sa viac na sakrálny priestor. Kvety sa stávali súčasťou kresťanskej symboliky. Ruža bola symbolom Madony (biela jej čistota a radosť, červená láska nebeská, žltá jej sláva). Biela ľalia bola zvestovanie a nevinnosť, orlíček symbolizoval Ducha Svätého, červená ľalia bola symbolom Krista.

Túto symboliku využívali aj sochári a maliari, ktorí zobrazovali tieto motívy na stenách chrámov, často práve kvety pomohli pochopiť význam obrazu. Našťastie donáška kvetov si opäť prerazila priestor do bežného života a neskorom stredoveku a renesancií si ľudia opäť objednávali kvety do svojich príbytkov stále viac... Samozrejme nebola to donáška kvetov v pravom slova zmysle a neplatili za kuriéra ako sa to robí dnes, ale kvetinová výzdoba bola znovu na stole bežných ľudí pri oslavách, objavovali sa okrasné vence zo živých kvetov na dverách domácností a využívali sa aj vonné bylinky na spríjemnenie pobytu v spálni. Na donášku kvetov boli najčastejšie využívané v tej dobe fialky, konvalinky, maky, sedmokrásky, prvosienky, levandule rozmarín, majoránka, ruža...

Renesancia (znovuzrodenie alebo znovuobrodenie) vrátilo človeku opäť väčšiu radosť zo života, niet divu, lebo toto obdobie bolo veľmi pestré a nadväzovalo na skončené obdobie antiky, ktoré bolo veľmi plodné. Ľudia sa neodvrátili od viery v Boha, ale snažili sa viac chápať okolitý svet a seba. Začala sa epocha veľkých lodných výprav a objavovateľských ciest a táto zmena priniesla so sebou aj príliv nových rastlín a samozrejme aj kvetov.

Kvety sa stávali stále bežnejšou záležitosťou. Kytice sa dávali do nádob z benátskeho skla, bronzu, alebo mramoru, ktoré tvarom pripomínali antiku. Donáška kvetov tak znovu nadobudla väčší rozmer...