Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Kvety a ich zloženie

Medzi pojmami kvetiny a kvet je veľký rozdiel. Kvetiny sú označené ozdobné rastliny s pôvabnými kvetmi alebo malebnými listami, ktoré sú známe ako izbové, balkónové, záhradné kvetiny s kvetmi.

Kvety sú rozmnožovacie orgány rastlín, tvoriace súčasť rastlín flóry, často tak nenápadné a skromné. Po dosiahnutí určitého veku rastlina vytvára orgány špeciálne určené k rozmnožovaniu, ktoré sa nazývajú generatívne.

U krytosemenných alebo kvitnúcich rastlín sú to kvety. Z nich sa vyvíjajú plody so semenami. Letničky kvitnú a vytvárajú kvety v prvom roku života, dvojročné spravidla v druhom roku, ale môžu kvitnúť už v prvom roku. Trvalé trávy rozkvitajú obyčajne v druhom až piatom roku, ostatné rastliny flóry ako stromy a kry vytvárajú kvitnutím kvety v starobe od 5-10 do 50 rokov a pochopiteľne aj staršie.

Väčšina trvalých rastlín alebo trvaliek, trávy a dreviny - stromy a kry, plodia niekoľko krát počas života. Existujú však aj rastliny, ktoré vytvárajú kvet len raz za život a zahynú.

Kvety na rastlinách sú rôzne rozložené. Uložené bývajú v područí listu, inokedy na vrcholkoch výhonu. Sú však rastliny, ktoré kvitnú a vytvárajú kvety priamo na kôre stromov. Tento jav sa nazýva kauliflorie z gréckeho kaulos = stvol a z latinského floreo = kvet.

S týmto javom sa stretávame v trópoch alebo subtrópoch, kvety sú obdobne usporiadané u kakaovníka alebo pri fikusoch.

Kvet rastlín flóry je spojený s vetvičkou – kvetnou stopkou. Jej vrchná časť býva rozšírená a plynule prechádza do kvetného lôžka, na ktoré nasadajú ostatné časti kvetu - kalich, koruna, tyčinky, piestiky a nektaria. Druhy rastlín, ktoré vytvárajú kvety bez stopky, nazývame prisadlé.

Kvety na seba pútajú pozornosť nápadne jasne sfarbenou korunou. Príroda pomocou pestrofarebných kvetov láka opeľujúci hmyz alebo iné živočíchy. Jasnými a intenzívnymi farbami sa vyznačujú iba kvety opeľované hmyzom, vtákmi a  inými živočíchmi, citlivo vnímajúcimi farbu.

Veľkosť kvetov udávame podľa rozmeru koruny. Úplne najväčšiu kvetnú korunu vo flóre má tropická rastlina raflesie Schadenbergova. Meria približne 1 meter a jej hmotnosť je v priemere 11 kg. U tropickej orchidey sú korunné plátky dlhé 60 cm a veľa kaktusov a leknínov má kvety s priemerom 20 cm a viac. Medzi drevinami má najväčšie kvety himalájska magnólia Campbellova, jej kvet miera v priemere 26cm.

Koruna a celý kvet môžu byť pravidelné, pokiaľ nimi môže prechádzať viacero osí súmernosti. Takéto kvety majú tulipány, maky a mnoho iných. Pokiaľ môže kvetom prechádzať len jedna os súmernosti, nazýva sa monosymetrický. Monosymetrické kvety sú typické pre orchidey alebo fialky. Niektorými kvetmi neprechádza žiadna os súmernosti, príkladom je kozlík