Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Kytice antiky a starého Ríma, alebo ako vznikla donáška kvetov

V starovekom grécku sa bez vencov a girlánd neobišiel žiaden podnik. Bolo tradíciou robiť donášky kvetov do týchto starodávnych podnikov, pretože kvety pokladali za niečo nadprirodzené.

Možno to veľa ľudí nevie, ale donášky kvetov boli bežné pri olimpíjskych hrách, kde nádherne vyzdobený veniec z listov a plodov, kde kruh znamenal uzavretosť a konečno, lebo nemal ani začiatok ani koniec, doniesli a memorovali s ním víťazov. Dubový veniec bol zasvätený Diovi, veniec z borovice zase Poseidonovi a olivový Athéne, brečtan a vínna réva zase Dionýsovi. Kráľovná kvetov – ruža samozrejme komu inému ako Afrodite. Na oltár Artemidy donášali ľalie. Morfeusovi zase nosili červené maky. Zeusovi donášali všetky druhy kvetov, ako symbol toho, že miloval všetkých rovnako. Keď Rimania dobyli Grécko osvojili si nielen grécke umenie ale aj ich vzťah ku kvetom. Rimania to dotiahli tak ďaleko, že donášali kvety zo starovekého Egypta, hlavne cisár Nero, ktorý boj tiež známy svojou krutosťou. Rimania túžili zvýrazniť veľkosť svojho impéria a robili to často pomocou kvetov. Prišli nové spôsoby viazania kvetov, girlánd, donášky kvetov do palácov sa stali bežnou záležitosťou a oslavy vďaka kvetom sa stávali nadmiernu pompézne.

Zaujímavosťou je, že v Ríme sa každoročne usporadúvali florálie, slávnosti na počesť bohyne jari a kvetov Flóry. Vtedy sa chrám bohyne na Aventínstom vŕšku doslova topil v kvetoch a boli tu donesené kvety zo všetkých kútov provincií, ktoré Rimania dobyli.

Zo všetkých kvetov mali Rimania samozrejme najradšej ruže a preto sa začal budovať veľmi silný a rýchly nástup tohto kvetu a trvá až dodnes.

Dnešné donášky kvetov sa síce už nepodobajú tým antickým alebo rímskym, už nezdobíme chrámy na oslavu antických bohov ani nerobíme pompézne oslavy ako to robil Nero a ostatní Rimania, čo si dávali donášať obrovské množstvo kvetov  z provincií, ale istá paralela by tu bola. Napríklad vznik memorovania olimpíjskych víťazov vencami sa zachoval dodnes a zároveň väčšina dnešných kvetov, ktoré dostanete ak si objednáte donášku kvetov z hociktorého kvetinárstva alebo e-shopu sú dovezené a dopestované v zahraničí. Už sme si u nás na Slovensku zvykli na veľké ruže, ktoré sú dovezené práve z krajiny s príznačným názvom ruže Kolumbia.

Donáška kvetov, ktorú si ľudia objednávajú na rôzne príležitosti, či už radostné alebo aj tie smútočne mala pôvod práve v historicky kvetnatom a plodnom období a to antike a starom Ríme.