Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

nevädza, chryzantéma

Centaurea L nevädza

Čeľaď Asteraceae astrovité

  • Meno  - Centaurea bola po­menovaná podľa bájne­ho Kentaura, ktorý si s jej pomocou liečil rany.
  • Dávnejšie patrili do tohto rodu letničky ako nevädza poľná (modrá) Centaurea cyanus, ktorá sa dnes nazýva Cyanus segetum, ďalej nevädza mošusová Centaurea moschata, dnes premenovaná na Amberboa moschata, amberboa mošusová a Centaurea americana, nevädza americká, dnes nazývaná Plectocephalus americanus, nevädzovka americká. To znamená, že vyššie uvedené meno Centaurea už nenosí žiadna z týchto obľúbených rastlín, ale je tak vžité, že sme si ho dovolili použiť, aby sme čitateľov príliš nezmiatli.

Amberboa moschata (syn. Cen­taurea moschata), amberboa mošusová pochádza z Ázie a v záhradách sa pestuje od prvej polovičky 17. stor. Bola obľúbená pre svoju vôňu. Husto rozvetvené kríky dosa­hujú výšky 50-90 cm a úbory na pevných stonkách môžu mať žltú, bielu a ružovú far­bu v mnohých odtieňoch. Je veľmi vhodná k rezu aj k su­šeniu.

Cyanus segetum (syn. Centaurea cyanus) nevädza poľná je našim domácim druhom, ale dnes pestované odrody sa od svojej planej predchodkyne líšia silnejším pravidelným vzrastom a väčší­mi poloplnými kvetmi v odtie­ňoch modrej, ružovej a bielej farby. Boli vyšľachtené odro­dy vysoké 60-90cm, tvoriace mohutné široké kríky, určené k rezu kvetov aj nízke odrody s výškou 25-50cm, vysadzované do záhonov.

Plectocephalus americana (syn. Centaurea americana) nevädzovka americká pochádza zo Severnej Ameriky. Dorastá do výšky až 150 cm a ružové, fialové, alebo biele kvety môžu mať priemer až 10 cm. Kvetné stonky sú pevné a dlhé, a preto je veľ­mi vhodná k rezu a k sušeniu. Kvitne až v druhej polovici leta v 8.-10. m. Uplatní sa dobre aj v strede letničkových záhonov a medzi trvalkami.

  • Pestovanie  - Druhy Amberboa moschata a Cyanus segetum sa vysievajú koncom 4. m. priamo na zá­hon, pretože horšie znášajú presádzanie. Plectocephalus americanus je nutné predpestovať. Semeno sa vysieva v 4. m. do pareniská, alebo do deb­ničiek. Prepichovaná sadba sa vysadzuje na záhony až po 15. 5., aby nebola poškodená jarnými mrazíkmi. Vzdialenosť rastlín by mala byť 40 cm.

 

Chrysanthemum L králik

Čeľaď Asteraceae astrovité

  • Meno  - tohto rodu vzniklo spojením dvoch gréc­kych slov chrysos - zla­to a anthemos - kvetina. Pôvodné druhy mali väč­šinou jasne žlté úbory.
  • Rozšírenie -  Dávnejšie mal tento rod viacej než 140 druhov rastúcich v miernom a subtropickom pásme na celej pologuli. Dnes je rad druhov zaradený do iných rodov, napr. Chrysanthemum multicaule je premenovaná na Coleostephus multicaulis, Chrysanthemum paludosum na Hymenostemma paludosum, Chrysanthe­mum parthenium na Tanacetum parthenium.

Chrysanthemum carinatum, krá­lik kýlnatý pochádza zo Sever­nej Ameriky a v európskych záhradách sa pestuje od konca 18. stor.. Dorastá do výšky 40-80 cm, husto rozvetvené stonky sú porastené delený­mi listami s úzkymi výkrojmi. Úbory majú výrazný tmavý terč a jazykovité kvety môžu byť i viacfarebné v od tieňoch žltej, hnedočervenej, oranžo­vej, ružovej a bielej farbe.

Chrysanthemum segetum, králik siaty pochádza z Južnej Európy. Pestované odrody sú vysoké až 60 cm. Úbory tvoria veľký hnedý terč a jasne žlté jazykovité kvety.

Coleostephus multicaulus (syn. Chrysanthemum multicaule),králik mnoholodyžný pochádza z Alžíru. Na slabých stonkách vysokých asi 20 cm vykvitajú drobné žlté úbory. Vo večer­ných hodinách sa zatvárajú.

Hymenostemma paludosum (syn. Chrysanthemum paludo­sum), králik bahenný pochádza z pyrenejského polostrova. Je to kompaktný krík, v kve­te dosahuje výšky asi 20 cm. Krátke olistené stonky sú ukončené úborom so žltým terčom a bielymi jazykovitými kvetmi.

Tanacetum parthenium (syn. Chrysanthemum parthenium), rimbaba obyčajná pochádza z Balkánu a Malej Ázie, kde rastie ako trvalka. Pestu­jú sa nízke (20-30 cm) aj vysoké odrody (až 80 cm). Drobné úbory môžu byť jednoduché, so žltým ter­čom a bielymi jazykovitými kvetmi, alebo aj plné s pre­vahou jazykovitých, alebo rúrkovitých kvetov. Vydáva intenzívnu vôňu odpudzu­júcu hmyz.

  • Pestovanie  - Semeno väč­šiny druhov sa môže vysievať v polovičke 4. m. pria­mo na záhon. Mladé rastlinky sa môžu tiež predpestovať. Predpestovanie vyžaduje Tanacetum Parthenium a Hy­menostemma paludosum. Ich semená sa vysievajú v 3- m. do debničiek a prepichané sa­denice sa vysádzajú v 5. m. na vonkajšie záhony.
  • Použitie  - Nízke kom­paktné druhy a odro­dy sa vysádzajú do nádob, na obruby aj do trvalkových zá­honov. Znášajú dobre sucho. Odrody s úborom na dlhých stonkách sa používajú k re­zu. Majú dlhú trvanlivosť vo váze.