Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Ochrana exotických kvetov

U rastlín pestovaných v nádobách sa najčastej­šie prejavujú fyziologické choroby spôsobené nevhodnou výživou. Pri nedostatku dusíka (N) dochádza k zastaveniu rastu a zmene farby v prvom rade najstarších listov. Listy sú svetlo zelené až žlté, pri veľkom nedostatku opadá­vajú. Pri nedostatku draslíka (K) dochádza k odumieraniu okrajov listov a k ich zavinovaniu. Nedostatok vápnika (Ca) sa najskôr prejaví odumieraním koreňov a svetlejším sfarbením okrajov listov. Prvky horčík (Mg), mangán (Mn) a železo (Fe) sa zúčastňujú na tvorbe zeleného farbiva listov (chlorofylu) a ich nedostatok sa na rastline prejaví žltnutím listov. Pri nedostatku Mg sa tvoria svetlé škvrny na starších listoch, pri nedostatku Mn a Fe žitnú mladé listy. Týmto fyziologickým chorobám sa dá predchádzať prihnojovaním rastlín kombinovanými hnoji­vami s obsahom mikroelementov. Ak sa prejaví na rastline nedostatok konkrétneho prvku, je možné použiť vhodné jednozložkové hnojivo.

Žltnutie listov rastlín, ktoré vyžadujú kyslý substrát na pestovanie, môže byť signálom, že došlo k nepriaznivej zmene pH substrátu spôso­bené napr. zálievkou nevhodnou (tvrdou) vodou. Rastlinu je nutné presadiť do nového substrátu s veľkým podielom neodkyselenej rašeliny.

Listy môžu byť poškodené takisto vysokou in­tenzitou svetla. To sa prejaví vznikom rôzne veľ­kých svetlých škvŕn, ktoré sa ďalej nerozširujú.

Rastliny je nutné chrániť predovšetkým v jarnom období pred prudkým ranným slnkom a takisto v dobe, keď sú prenesené z miestnosti von, do zá­hrady. V miestnosti je možné na okná smerujúce na východ umiestniť žalúzie alebo iné tienidlá. V záhrade je vhodné v prvých týždňoch umiest­niť rastliny do tieňa stromov alebo budov.

Nízka vzdušná vlhkosť môže spôsobiť usy­chanie špičiek listov. Konce listov zasychajú taktiež pri nadmernej zálievke, predovšetkým v zimnom období. Rastliny vyžadujúce vyššiu vzdušnú vlhkosť je vhodné rosiť a zálievku prispôsobiť svetelným a teplotným pomerom panujúcim na stanovišti rastliny.

Z hubových chorôb sa na rastlinách niekedy objavuje pieseň šedá (Botrytis cinerea). Napadá najčastejšie rastliny nejako oslabené alebo po­ranené. Na rastlinách pestovaných v nádobách sa objavuje hlavne v období jesene a zimy. Pie­seň šedá môže spôsobovať takisto odumretie se­menáčikov alebo odrezkov rastlín. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti prostredia sa tvorí šedý povlak na listoch, vetvičkách aj púčikoch. Ochranou je zníženie vzdušnej vlhkosti dostatočným vetra­ním, napadnuté časti rastlín je nutné odstrániť, rastlinu je možné ošetriť vhodným fungicídom (Fundazol 50 WP - účinná látka benomyl, Rovral 50 WP - účinná látka iprodione, Ronilan 50 WP - účinná látka vinclozolín). Pestovateľom rastlín spôsobujú veľké problémy početní škodcovia. U rastlín v nádobách sa vyskytujú najčastejšie títo škodcovia:

  • Strapky (Thysanoptera)  - sú nebezpeční škodcovia všetkých rast­lín hlavne preto, že prenášajú vírusové choroby a svojím cucaním môžu rastlinu celkom zničiť. Majú veľmi drobné čiarkovité telo, dlhé 1-2 mm, dospelí jedinci sú tmaví, larvy majú svetlé sfarbenie. Najväčšie škody spôsobujú cucaním na kvetoch a listoch. Na listoch sa objavujú strieb­risté plôšky spolu s drobnými čiernymi kôpkami trusu. Ochrana je použitie insekticídov (Actellic 50 EC - účinná látka pirimiphos-methyl). Postrek je nutné uskutočniť minimálne dvakrát.
  • Vošky (Aphidoidea) - tento drobný hmyz napadá široký okruh hosti­teľských rastlín. Cucá hlavne na mladých listoch a púčikoch a je prenášačom nebezpečných ví­rusových chorôb. Ochranou je postrek insekticídami (Mospilan 20 SP - účinná látka acetamiprid, Pirimor 25 WG - účinná látka pirimicarb). Postrek je nutné uskutočniť minimálne dvakrát.
  • Molice (Aleurodoidea) - prezimujú v skleníkoch a v teplom počasí kladú svoje vajíčka na spodnú stranu mladých lis­tov rastlín. Dospelí jedinci sú pomerne nápadné biele mušky, ktoré odlietavajú vo chvíli, keď v po­raste nastane pohyb. Ochranou je postrek (napr. Mospilan 20 SP, Applaud 25 WP), ktorý je nutné aspoň trikrát opakovať v intervale 7-10 dní.
  • Svilušky (Tetranychidae) - patria medzi roztoče a na rastlinách škodia cucaním. Tvarom tela pripomínajú malé pavúčiky a ich prítomnosť na rastline sa dá roz­poznať podľa malých pavučiniek. Cucanie sa na listoch prejavuje svetlými žltými až bronzovými škvrnami. Ochranou je postrek tzv. akaricídami (prostriedky proti roztočom: Omite 30 WP - účinná látka propargite, Apollo 50 SC - účinná látka clofentezine, Frutapon - účinná látka olej).
  • Červci (Coccoidea) - Patria tiež medzi cucavý hmyz. Okrem cucania ale vpúšťajú do rastliny toxické látky, ktoré rast­linu ešte viac poškodzujú a produkujú sladkú tekutinu (medovicu), ktorá je vhodným prostre­dím pre černe (druh huby vytvárajúci na rastline čierny povlak). Na rastlinách cucajú drobné larvy a samičky prikryté oválnym štítkom. Ochrana je pomerne obtiažna. Pri malom napadnutí je možné mechanicky odstraňovať štítky pomocou vaty namočenej v liehu. Pri väčšom výskyte je možné použiť Frutapon - účinná látka olej, Savel

-          účinná látka biochemikália, Dimecron 50 SC

-          účinná látka phosfamidon, Ultracid 40 WP

-          účinná látka methidanthion. Postrek je nutné uskutočniť dôkladne po celej rastline i na spodnú stranu listov. Postrek je nutné aspoň trikrát opa­kovať v intervale 10-14 dní.