Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Olivovník, múčenka, ďatlovník,

 

Olea L olivovník

Čeľaď Oleaceae olivovníkovité

  • Meno olea bolo odvode­né od názvu oleja, ktorého boli jej plody od pradávna zdrojom. Symbolizovala v gréckej i rímskej mytoló­gii odolnosť a vitalitu, ale takisto pokoj a zmierenie zomrelých. Boli ňou ven­čené hlavy víťazov i hroby porazených. Bola zasväte­ná Pallas Athéne, ktorá ju podľa povesti darovala Grékom.
  • Rozšírenie Asi 30 dru­hov prirodzene rastie v subtropických oblastiach Európy, Ázie, Afriky i Austrá­lie. Sú to vždyzelené stromy a kry s protistojnými kožovitými listami.

Olea europaea, olivovník európ­sky pochádza pravdepodobne zo severnej Afriky. Dorastá do výšky 8-10 m a dožíva sa vyso­kého veku. Mladé stromčeky majú hladký šedivozelený kmeň a vetvičky, kôra na starších kme­ňoch je rozbrázdená. Z pazúch kopijovitých svetlozelených lis­tov vyrastajú metliny drobných žltavých voňavých kvietkov, z ktorých sa neskôr vyvinú ty­pické zelené kôstkovice.

  • Pestovanie Ako vždy zelená rastlina vyža­duje svetlé miesto s teplotou 5-10 °C, pretože znesie i slabý mráz, môže zostať v záhrade do príchodu prvých mrázikov. V lete znáša veľmi teplé a výslnné stanovište a je odolná proti suchu. Rastie ako ker alebo stromček, často býva tvarovaná ako väčší bonsaj. Olivovník je možné množiť odrezkami v IV.-VI. Odrezky z jednoročných výhonov zakorenia pri teplote 25-30 °C o 8-12 týždňov. Odporúča sa nákup mladých rastlín.

 

Passiflora mučeňka

Čeľaď Passifloraceae mučenkovité

  • Meno passiflora vzniklo z latinských slov passil - mučenie a flóra - kvet. Pomenovali ju tak Jezu­iti, ktorí ju po prvýkrát objavili v Južnej Ameri­ke a tvar kvetu iní pri­pomínal tŕňovú korunu, symbol umučenia Ježiša Krista.
  • Rozšírenie Asi 400 dru­hov rastie v trópoch Ameriky, Ázie a Austrálie. Sú to jednoročné alebo vytrvalé liany so striedavými listami a úponkami. Z pazúch listov vyrastajú kvety, často výraz­ných farieb s pakorunkou z úzkych bŕv, veľkými tyčin­kami a trojdielnou blížnou. Kvitnú len jeden deň. V nádo­bách sa pestuje veľké množstvo druhov a krížencov. Mnohé druhy sú ozdobné taktiež plodmi, ktoré môžu byť i jedlé.

Passiflora caerulea pochádza zo strednej Ameriky. Najčastej­šie sa pestujú početné odrody, ktoré vynikajú veľkými zelen­kastými kvetmi s modrofialo­vou pakorunkou. Listy má laločnaté s tromi hlbokými zárezmi.

Passiflora tulae má len drobné sýtoružové kvety so zraste­nou oranžovou pakorunkou, listy sú celistvookrajové trojuholníkovité.

Passiflora capsularis je ozdobná predovšetkým svojimi podlho­vastými rebrovitými plodmi, jej kvety sú len drobné biele. Svetlozelené listy majú dva výrazné laloky.

  • Pestovanie Tieto tropické rastliny vege­tujú i v zime a vyžadujú svetlé miesto a teplotu 10-15 °C. V lete môžu rásť v záhrade na teplom oslnenom alebo polozatienenom mieste. Ich dlhé výhony sa vplietajú do konštrukcie rôzneho tvaru. Rastliny sa môžu množiť bylinnými odrezkami na jar a v lete. Na zakorenenie po­trebujú vysokú vzdušnú vlh­kosť a teplotu 20-25 °C.

 

Phoenix L datľovník

Čeľaď Arecaceae arekovité

  • Meno Menom phoenix pomenovali túto palmu už v staroveku, dá sa v ňom nájsť paralela s me­nom nesmrteľného vtáka Fénixa, ktorý bol symbo­lom triumfu nad smrťou, sily, odolnosti a víťazstva. Listami tejto palmy bol ví­taný Kristus pri príchode do Jeruzalemu a v Starom zákone symbolizovali ví­ťazstvo a pokoj.
  • Rozšírenie Asi 17 druhov tohto rodu rastie v suchých oblastiach Afriky a južnej Ázie. Sú to statné palmy s perovito zloženými listami. Rovný nevetvený kmeň je pokrytý zbytkami stopiek už odumretých listov.

Phoenix canariensis pochádza z Kanárskych ostrovov, kde dorastá do výšky až 20 m. Oblúkovito sklonené listy môžu dorásť do dĺžky až 6 m. Kvety v súkvetiach sú žlté alebo oranžové. Drobné plody nie sú jedlé.

Phoenix dactylifera je pôvodom pravdepodobne zo severnej Afriky a Arábie. Dorastá do výšky až 30 m. Má veľký hospo­dársky význam, pretože jeho plody sú jedlé, vegetačný vrchol sa používa ako zelenina, z nadrezaného kmeňa sa získava sladká tekutina slúžiaca na vý­robu palmového vína, z listov sa pletú rohože, klobúky, košíky a iné úžitkové predmety, zo sto­piek sa získavajú pevné vlákna na výrobu povrazov. Pestuje sa niekoľko stoviek odrôd a kul­túrnych foriem tejto palmy. Sami si ju môžeme vypestovať zo semien nachádzajúcich sa v sušených datliach.