Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Prezimovanie exotických kvetov

Prezimovanie exotických kvetov

Zimné obdobie znamená pre väčšinu rastlín dobu stresu a to predovšetkým v dôsledku nedostatku svetla. Aby rastlina toto obdobie úspešne prečkala, je nutné ju na neho pri­praviť. Dôležitá je predovšetkým správna vý­živa na konci leta a začiatku jesene, vtedy by rastlina mala mať zvýšený prísun K a naopak obmedzený prísun N. Už vyrastené časti rast­lín tak lepšie vyzrejú a v zime nebudú tak ná­chylné k napadaniu chorobami.

Kedy je nutné preniesť rastlinu zo záhrady na miesto v dome? O tom rozhodujú predo­všetkým poklesy nočných a ranných teplôt vzduchu. Medzi prvými je nutné odniesť rast­liny pochádzajúce z teplých tropických ob­lastí ako sú napr. banánovník (Musa), mučenka (Passiflora), Tibouchina a iné, a to už v dobe, keď teploty začnú klesať pod 10 °C. Subtropické druhy znesú poklesy teplôt k bodu mrazu a na miesto na prezimovanie sa môžu preniesť až v dobe, keď sa prihlásia prvé jesenné mráziky. Opadavé druhy, ako sú figovník (Ficus carica), granátovník (Punica granatum) po príchode pr­vých mrazov stratia listy a potom je možné umiestniť ich do tmavej miestnosti s teplotou okolo 5 °C napr. nevykurovaná pivnica.

Ideálnym miestom na prezimova­nie rastlín sú zimné záhrady alebo svetlé miestnosti.

Rastliny vyžadujúce chladné prezimovanie napr. tyčinkovec (Callistemon), kamélia (Camellia), vavrín (Laurus), myrta (Myrtus), olivovník (0lea) a iné, by mali mať teplotu prostredia 5-10 °C. Rastlinám znášajúcim alebo vyžadujúcim mierne teplé prezimovanie napr. araukária  (Araucaría heterophylla), ibištek (Hibiscus), olovník (Plumbago) a iné, vyhovuje teplota 10-15 °C. Tep­loty nad 15 °C vyžaduje banánovník (Musa). Ak majú rastliny menej svetla, mali by sa teploty pri prezimovaní pohybovať radšej pri spodnej hranici uvedeného rozpätia.

Rastliny ako Agapanthus, Aloe a chladnomilné palmy znesú i nižšiu intenzitu svetla, ak teplota prostredia nepresiahne 5-8 °C. Ak rastliny fuksií (Fuchsia) a lantany (Lantana) v jeseni orežeme, je možné ich skladovať v tmavej miestnosti pri teplote 5-10 °C, rovnako ako figovník (Ficus carica). Listy, ktoré zostanú, opadajú, ale vetvičky na jar znova vypučia. Takisto kaktusy je možné prezimovať na tmavom, ale zároveň suchom mieste pri teplote okolo 10 °C. V zimnom ob­dobí je nutné rastliny polievať veľmi opatrne! Väčšina rastlín v tomto období príliš nerastie a v chladnom prostredí dochádza k obmedze­nému výparu vody. Početnosť zálievky musí byť prispôsobená teplote prostredia. Rastliny by ne­mali preschnúť, ale oveľa viac nebezpečnejšie je pre nich preliatie. Pozornejšie než inokedy je nutné sledovať vlhkosť substrátu a medzi zálievkami nechať hornú vrstvu substrátu v nádobe vyschnúť. Prihnojovanie nie je v zimnom ob­dobí nutné. Len kvitnúce druhy napr. kamélie (Camellia) alebo druhy uchovávané v teplejšom prostredí, ktoré rastú i v zime je možné dvakrát v mesiaci prihnojiť roztokom plného hnojiva s nižšou koncentráciou (0,2-0,3%).

V období zimy by mali byť rastliny chránené pred prievanom a kolísa­ním teplôt a v ja r ňom období pred prudkým ranným slnkom.

Do záhrady sa môžu subtropické druhy rast­lín v nádobách umiestiť už koncom apríla alebo začiatkom mája, tropické druhy až keď nebudú hroziť jarné mrazíky, na konci mája. V prvých týždňoch (2-3 týždne) by mali byť rastliny chránené pred prudkým slnkom, ktoré by im mohlo poškodiť listy. Neskôr sa svetlomilné druhy môžu už umiestniť na plné slnko.