Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Tajomstvo svadieb kvetov

Tajomstvo svadieb kvetov

Kvet plní úlohu rozmnožovacieho orgánu rastliny. Na vytvorenie plodu potrebuje oplodnenie, spojenie samičej a samčej bunky. Z oplodneného vajíčka - zygoty, sa vytvára zárodok budúcej rastliny.

Samčie bunky vznikajú delením zárodočných prašníkových buniek, ktoré sa odohráva v prašníku, vajíčko je uložené vo vnútri semenníka. Na oplodnenie - opelenie je nutné priniesť peľ z tyčiniek na bliznu piestika kvetov.

Niektoré rastliny, pšenica, jačmeň, hrach, fazuľa, zemiaky, sa vyznačujú samoopelením. Peľ sa prenáša  z tyčinky na piestik dokonca u jedného a toho istého kvetu. Často to prebieha aj v zavretom kvete, keď sa korunka otvorí je už vidieť peľ prichytený k blizne piestika. U rastlín, ktoré sa vyznačujú so samoopeľovaním kvetov, dozrievajú tyčinky a piestiky súčasne a peľové zrnká sú veľké a ťažké.

Samoopeľovanie je ľahké a pohodlné. Nedochádza pri ňom ku zmene dedičných vlastností, k obohateniu novými génmi, ktoré je možné len výmenou medzi rôznymi jedincami.

Samoopeľovanie znižuje životaschopnosť druhu ako celku. Vyhnúť sa jednotvárnosti a blízkemu príbuzenstvu dovoľuje krížové opelenie, kedy sa peľ z jedného kvetu prenáša na iný.

K opeleniu dochádza rôznymi spôsobmi. Peľ prenáša vietor, voda, hmyz, vtáci a aj cicavce. Stromy, kry a niektoré trávy opeľuje výlučne vietor. Kvety sú obyčajne drobné, nenápadné, združené v početnom kvetenstve. Ich peľ je suchý a ľahký, preto ho vietor môže prenášať na obrovské vzdialenosti. 

Väčšina kvitnúcich rastlín je opeľovaná živočíchmi, predovšetkým hmyzom. Na ich opelení sa podieľajú včely, čmeliaky, motýle, chrobáky, muchy. Lietajú z kvetu na kvet a pri hľadaní, na sacharidy bohatého, nektáru prenášajú peľ.

Nektár a peľ, s vysokým obsahom bielkovín, sú tiež potravou pre larvy hmyzu. Prenos peľu z kvetu na kvet sa u rôznych skupín hmyzu líši. Všeobecne však platí,  že hmyz sa potuluje od jedného kvetu k druhému obalený peľom, ktorý potom strasie na bliznu piestiku.