Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Umiestnenie kvetov v záhrade

Umiestnenie kvetov v záhrade

Rastliny v nádobách sú typickými obyvateľmi spevnených plôch, terás a balkónov, ale svoje uplatnenie nachádzajú i priamo v záhrade.

Aby vynikol ich exotický vzhľad umiestňujú sa často ako solitéry k vstupom do budovy, na stupne schodíšť, na odpočívadla, na trávnikové plochy alebo doprostred letničkových záhonov. Pri zapúšťaní do trávnikov a záhonov je dôležité, aby bola nádoba dobre zakrytá. Okraje kvetináča, vyčnievajúceho napr. z letničkového záhonu, nepôsobia príliš esteticky. Ak chceme vytvoriť z rastlín esteticky hodnotnú skupinu je dôležité, aby nádoby použitých rastlín mali podobný charakter (boli z rovnakého materiálu, mali po­dobný tvar, podobnú farbu). Dá sa skombinovať napríklad veľká rastlina v drevenom kvetináči s niekoľkými menšími v hlinených kvetináčoch, ak však pridáme do tejto skupiny ešte niekoľko plastových kvetináčov a plechové vedierko, bude skupina pôsobiť nesúrodo. Ak chceme zoskupiť rastliny v rôznych typoch kvetináčov a napriek tomu neznížiť estetickú hodnotu skupiny, je možné kvetináče umiestniť do jednotných oba­lov alebo ich zapustiť do pôdy. Rastliny by sa mali usporiadať tak, aby mohla každá z nich vyniknúť. Pred vysoké rastliny a rastliny na kmieniku môžu byť umiestnené nižšie kríčkovité druhy a celkom do popredia rastliny s previsnutými výhonmi.

Exotické rastliny sa môžu kombi­novať aj s ostatnými drevinami, trvalkami i letničkami v nádobách. Plytko koreniace letničky je možné vysadiť takisto priamo do nádoby a oživiť tak celkový vzhľad nádoby v letnom období.

 

Vzájomnou kombináciou rastlín vznikajú kon­trasty. Silného kontrastu dosiahneme použitím prvkov s výrazne odlišnými vlastnosťami napr. veľký a malý list rastliny. Silný kontrast vnáša do skupiny oživenie, ale jeho prevaha môže vyvo­lať chaos. Vzájomne kontrastujú rôzne sfarbené rastliny i rastliny s jemnou stavbou a drobnými listami s rastlinami málo vetvenými a veľkolis­tými (textúra rastlín); hladké, lesklé listy kon­trastujú s listami drsnými a chlpatými (štruktúra rastlín), vysoká rastlina tvorí kontrast s rastli­nou nízkou. Kontrasty medzi výškami rastlín, ich štruktúrou a textúrou by v skupine nemali byť extrémne veľké. Kompozícia založená z prevažnej časti na týchto silných kontrastoch môže pôsobiť neprirodzene a neusporiadane. Radšej vedľa seba neumiestňujte mohutné veľkolisté rastliny a drobné rastliny s malými listami. Vždy by mala byť v ich blízkosti umiestnená rastlina, ktorá má priemerné vlastnosti (stredne vysoká, s väčšími listami...), aby sa vyrovnal prílišný kontrast. Rastliny s netradične sfarbenými lis­tami (červenolisté, svetlo panašované...) by sa mali v skupine objaviť len v obmedzenej miere. Jedna takáto rastlina má šancu v skupine pekne vyniknúť, ak ich bude viac zníži sa ich zaujíma­vosť. Zladene pôsobiaca skupina sa dá vytvoriť taktiež z rastlín s podobnými vlastnosťami (teda vytvorením malých kontrastov) napr. zoskupiť rastliny s kvetmi v studených farbách (modrá, biela) a s šedými a plstnatými listami.

Na prelome 19. a 20. storočia boli vo veľkej obľube tzv. „skupiny exotických rastlín". Vo verejných parkoch i súkromných záhradách boli skupiny tropických a subtropických rast­lín zapustené do záhonov v blízkosti ciest, aby navodili atmosféru ďalekých exotických krajín Takúto skupinu je možné vytvoriť takisto na vhodnom mieste v záhrade.