Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Význam kvetov, rastlín a flóry pre nás

Význam kvetov, rastlín a flóry pre nás

V jaskyni Šanidar, dnešný Irán, archeológovia objavili pochovaného človeka neandertálskeho, ktorého súkmeňovci zasypali množstvom kvetov. Peľové pozostatky z kvetov na tele vydali svedectvo o vtedajšej dobe spred 6000 rokov.

Kvety a flóra poskytujú nielen estetický zážitok, ktorý nenechá nikoho chladného, keď dostaneme alebo dávame kyticu.  S nadšením pozorujeme obyčajnú fialku, dekadentné kúzlo orchidey alebo úžasné sviece gladioly.

Kvetom ľudia v minulosti prisudzovali aj čarodejné vlastnosti, o kvetoch sa skladali básne a neraz sa ocitli aj v erboch vladárov a ich rodov.  

Kvety priťahujú pozornosť človeka už tisíce rokov. Kvet rastúci na holej vetve, sýtený zemou a jasom oblohy, je pre nás krehkým putom symbolizujúcim jemné spojenie medzi Bohom a človekom...

V súčasnosti je viac ako 240 miliónov druhov rastlín, ktoré nielen kvitnú a tvoria kvety. Rozšírené sú od slnkom spálených púští až po hladiny a hlbiny jazier, od pieskových dún v prímorských rovinách až po najväčšie a najvyššie horské vrcholy. Kvety a rozvíjajúcu sa flóru nájdeme aj v nedostupných tropických lesoch a aj v ruchu miest v podobe balkónových, záhradných a izbových kvetov či darovaných kytíc.

Kvitnúce rastliny sa delia do 13 000 rodov, združených do viac ako 350 čeľadí a do dvoch obrovských tried. Klasifikácia kvetov a rastlín flóry je vybudovaná na rôznych princípoch. Dnes je hlavným kritériom skladba kvetov, semien a plodov.

Jednotkou triedenia rastlín je druh. Ide o rovnaký rastlinný druh so zvláštne upravenými vegetatívnymi orgánmi, vyznačujúcimi sa rovnakým pôvodom a vlastnosťami. Umožňujú jedincom toho istého druhu rozmnožovanie s uchovaním typických vlastností.

V rámci druhu jednotlivých rastlín a kvetov sa často objavujú odlišní jedinci. Spôsobené je to často zemepisnou izoláciou vzniknutého poddruhu, podľa miestnych podmienok vzniknutá forma rastlín a kvetov, ktorá niekedy vzniká náhodnou premenou genetického materiálu - mutáciou.

Odlišné kvety a rastliny sa krížia medzi sebou, čím vznikajú prechodné formy. Aj človek má podiel na tvorbe nových rastlín a kvetov. Novým formám so zásahom človeka hovoríme odrody alebo kultivary.