Donáška kvetov po Slovensku
V Prievidzi a okolí ešte dnes

Zloženie kvetov orchidey

Zloženie kvetov orchidey

 

      Hoci vstavače , ako všetky jednoklíčnolistové rastliny, majú spoločné črty napríklad s tulipánmi alebo ľaliami, ich kvety majú rad mimoriadnych zvláštností . Predovšetkým u väčšiny členov čeľade orchidejovitých sú kvety nepravidelného tvaru, teda zygomorfné. Vďaka skrúteniu piestika ( resupinácie ) je kvet vždy orientovaný v priestore a jednotlivé prvky sú rozložené vertikálne podľa svojráznych pravidiel .

 Najvýraznejšími znakmi kvetov vstavačov sú tri skoro vždy rozvinuté zložky: zmenené okvetné plátky aj kalich a veľký pysk - zvláštne premenený korunný plátok . Pysk nielen produkuje nektár a vonné látky, ale tiež predstavuje svojrázny rezervoár pre ich nahromadenie pomocou zvláštnych výrastkov ; vzory na kvetoch ukazujú cesty k nektáru , prípadne lákajú opeľovače pomocou nenápadných pascí, ktoré potom uzavrú hmyz vnútri kvetu . Existuje množstvo zvláštnych prispôsobení a pascí, ktorými vstavače nútia opeľovače ku kvalitnej práci . Mnohé vstavače majú pysk obrastený  hore zahnutými lalôčkami, ktoré ohraničujú priestory umožňujúce pohyb hmyzu v požadovanom smere . Pysk môže byť tiež plochý alebo vačkovitý, ostrý alebo celistvý, zahnutý dozadu alebo zvinutý do trubičky, pestrý alebo matný, jednofarebný alebo strakatý, hladký alebo hrboľatý : v každom prípade jeho tvar, farba i štruktúra slúži jedinému cieľu : prilákať opeľovače a nasmerovať ich k stĺpiku .

  Väčšina orchideí má len jedinú, dobre vyvinutú tyčinku kruhovitého tvaru, ďalšie dve sú neplodné a buď  zrastajú s jedným z okvetných plátkov a podieľajú sa tak na vzniku pysku, alebo splývajú s trojčlenným piestikom a s tromi neplodnými tyčinkami vnútorného okruhu . Tak spolu vytvárajú stĺpik, zvláštny orgán typický výhradne pre vstavače. Niektoré orchidey majú základy tyčiniek premenené v ostrohy alebo nektary, ktorých výlučky lákajú ku kvetu opeľovače. Peľové zrnká orchideí sú buď spojená po štyroch, alebo sú jednotlivé bunky samostatné. Štvorice peľových zŕn sú spojené lepkavou látkou viscionom alebo previazané pružnými vláknami v pevné útvary pollinie čiže brylky. U niektorých tropických druhov je usporiadanie veľmi zložité. Brylky mávajú rôzne tvary : Nitkovité, okrúhle, hruškovité a tiež rôzne farby : žlté, biele, ružové, modré alebo sivé . K tomu, aby sa mohli ľahko zachytiť na tele hmyzu, sú brylky vybavené zvláštnymi výrastkami, lepkavými plošinkami , háčikmi. Takéto zložité útvary sa nazývajú pollinária .

 Brylky sa pomocou lepkavej, rýchlo tuhnúcej látky prichytávajú tela hmyzu, ktorý ich prenáša na iný kvet. Stopka pollinária sa skladá z chumáčikov pružných nitiek, ktoré sa môžu naťahovať a skracovať. Podivuhodnú vlastnosťou príveskov pollinárií je schopnosť aktívneho pohybu, ktorým sa niekedy vzďaľujú od stredu kvetu. Je to preto, že hmyz vždy lezie do kvetu vstavača jedným a tým istým spôsobom . Tyčinky a blizny sú v rôznych častiach stĺpika .

Predchádza sa tak samooplodneniu a súčasne tu pomáha schopnosť príveskov skracovať sa, keď vysychajú na vzduchu . Tento proces trvá u rôznych druhov orchideí niekoľko minút až niekoľko hodín.

  Lepkavá plôška pollinária priľne k telu opeľovača veľmi pevne a stopky a nôžky sa ľahko ulamujú, pokiaľ na ne pôsobí tlak v správnom smere, teda ak hmyz opúšťa kvet už po opelení . Niektorému hmyzu, napríklad čmeliakom, včelám a motýľom, sa prilepuje pollinárium medzi oči alebo na násosku, pretože k chlpatému telu alebo šupinatému povrchu krídel priľnúť nemôže .